Hakkımızda - Sadettin İlbay İnşaat
0 (542) 395 0068

Hakkımızda

Sadettin İlbay İnşaat, yapmış olduğu projeler ile üretimini tamamladığı projelerde çizgi üstü standartları yaşam standardı haline getirmeyi başaran Sadettin İlbay İnsaat, bugüne kadar tamamladığı projelerle istenilen talebi karşılamanın haklı gururunu yaşamıştır.

Sadettin İlbay İnşaat üretilen her yeni projede daha yenilikçi ve ihtiyaçlara cevap verebilecek tüm detayların düşünülmesi amaçlanmıştır.

Sadettin İlbay İnşaat, Türkiye’ye değer katan ve ekonomiye yön veren büyük projelerin yanı sıra kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle eğitim, çevre, kültür, sanat ve sağlık alanlarında yürütülen çalışmalara destek vermektedir. Geleceğin Türkiye’sinde üstlendiği öncü rolü sürdürmeyi hedefleyerek, tüm kaynaklarını bu doğrultuda kullanmaktadır.

Play Video

Misyonumuz

 • İnsanın ilk çağlardan beri süregelen yuva ihtiyacını, ona doğal ve modern olanaklarla çevrelenmiş olarak sunmak.
 
 • Öncelikle sosyal, sportif ve kültürel aktivitelerle bağını eksiksiz kurarak, doğal yuva ihtiyacını sağlam bir zemine oturtmak.
 
 • Sonra modernlik, mimari mükemmellik ve teknolojinin akıllı kullanımıyla insanı geleceğe taşımak ve böylelikle yüceltmek.

Vizyonumuz

Temeli insana ve doğaya saygı olan, bireyin doğallığıyla bağını koparmadan modernlik, mimari ve teknolojiden üst düzeyde faydalanmasını sağlamak ve bu sayede Yaşam Mimarlığı felsefemizi, tüm dünyaya örnek oluşturacağımızı gözden kaçırmadan yaşam pratiğine aktarmak.

Kalite - Çevre-İş Sağlığı ve Güvenliği

Temelini insana ve doğaya saygının oluşturduğu Sadettin İlbay İnşaat , Yaşam Mimarlığı felsefesini sürdürürken yaptığı tüm projelerde;

 • Müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak, müşteri memnuniyetini sürekli kılmayı, yapım kalitesini arttırmayı ve kalite kontrol sistemini çağın gerektirdiği normlarda maksimum seviyede uygulamayı,
 
 • Mühendislik ve mimari alanlarda uygulanan son teknoloji gelişmeleri yakından takip ederek, çevre duyarlılığı ve kalitesini sürekli arttırmayı,
 
 • İşini söz verilen zamanda teslim etmeyi her seviyedeki profesyonel çalışanları ile projelerimizi sürdürürken, çalışanlarını periyodik eğitimler aracılığıyla bilgilerini sürekli güncel kılmayı,
 
 • Yürürlükte bulunan yasa ve yönetmeliklerde geçen çevre boyutları ve İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) riskleri ile ilişkili tüm yasal şartlara uymayı ve uygunluğunu takip etmeyi,
 
 • Güvenli çalışma alanları yaratarak gerek ofislerimiz gerekse şantiyelerimizin iş kazalarını ve meslek hastalıklarını minimuma indirmeyi,
 
 • Doğal kaynak kullanımını ve çevre kirliliğini dikkate alarak ofis ve şantiyelerimizde doğaya duyarlı çalışmalar yapmayı taahhüt eder.

Kalite - Çevre-İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Hızlı ve kaliteli üret, yaşama değer kat.
 • Doğal dokuyu koru, yaşama saygı göster.
 • Hizmet sürekliliğini sağla, yaşama destek ol.
 • Bina mimarı değil, yaşam mimarı ol.